Baeckens Optics Bvba

Het onmogelijke doen we onmiddellijk, voor wonderen moet u even wachten...
Baeckens Optics Bvba Markt 5
1785 Merchtem
Bel ons
(0)52 37 37 20

Wetelijke vermeldingen

Deze site is de eigendom van FittingBox gevestigd in: 644 voie l'Occitane, Immeuble Arizona-Bat.A, 31670 LABEGE

Site
Naam van de Site: www.baeckensoptics.be
Adres: 1785
Tel: (0)52 37 37 20
Juridische vorm: Bvba
Handelsnaam: Baeckens Optics Bvba
Ingeschreven bij KvK van Brussel met het nummer 442445
Individuele identificatienummer:
Kapitaal: -
Verantwoordelijke uitgever: BAECKENS Jan

Verblijf
Amazon Web Services LLC
Adres : 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109-5210, USA

De gebruiker van deze internetsite erkent te beschikken over de competentie en de nodige middelen om toegang te hebben tot deze site en die te gebruiken. Hij erkent eveneens kennis genomen te hebben van de wettelijke vermeldingen en engageert zich om die na te leven.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken van de website, er zich automatisch een cookie kan installeren op de navigatiesoftware. Een cookie is een element dat niet de mogelijkheid biedt om de gebruiker te identificeren, maar het dient om de informatie te registreren die betrekking heeft op het navigeren van de gebruiker op de website. De gebruiker zal deze cookie kunnen uitschakelen via parameters die voorzien zijn in zijn navigatiesoftware.

De gebruiker beschikt over een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben (artikel 34 van de wet ‘Informatica en Vrijheden’). Om het recht uit te oefenen kan de gebruiker zich wenden tot de Directeur reclame die eerder werd vernoemd.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website op eender welke manier, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een vorm van namaak vormen die wordt gesanctioneerd door de artikels L 335-2 en volgende van het Wetboek inzake intellectuele eigendom.

Dit geldt ook voor de eventuele gegevensbanken die voorkomen op de website die zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 die in het Wetboek inzake intellectuele eigendom (CPI) de Europese richtlijn omzetten van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van de gegevensbanken.

De merken van de exploitant van de website en zijn partners, en de logo’s die voorkomen op de website zijn (al dan niet semi-figuratieve) gedeponeerde merken.

De hyperlinks die worden geplaatst in het kader van de website naar andere bronnen die voorkomen op de website, en in het bijzonder naar partners maakten het voorwerp uit van een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

De gebruikers die de website bezoeken mogen geen links installeren naar deze sites zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de exploitant van de website.

Openingsuren

Maandag Gesloten 13:00 - 18:30
Dinsdag 09:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Woensdag 09:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Donderdag 09:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Vrijdag 09:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Zaterdag 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Zondag Gesloten Gesloten

Actualiteit

Actie: 75% korting op de glazen van uw 2de bril* 04 januari 2020 U koopt een 1ste paar premium multifocale brillenglazen (iD MySelf, MyStyle V+, LifeStyle 3i of LifeStyle[...]
NIEUW: Volg ons op Facebook en Instagram! 13 september 2019    Volg ons op Facebook:  http://www.facebook.com/baeckensoptics Volg ons op Instagram:  b[...]
Meer nieuws uit de actualiteit

Waar kunt u ons vinden ?

Bezoek onze
pagina
Administratie
- Cette paire a bien été ajoutée à vos favoris!
- Vous avez déjà 6 paires de lunettes dans vos favoris!
- Dit paar is verwijderd uit uw favorieten!
Favorieten bekijken